مطالب مرتبط با کلید واژه " سعیده آقاخانی "


سوگیری منفی ۴۳ درصد از مطالب نیویورک تایمز با موضوع ایران

سوگیری منفی ۴۳ درصد از مطالب نیویورک تایمز با موضوع ایران

نتایج یک تحقیق که سعیده آقاخانی به راهنمایی اکبر نصراللهی به روش تحلیل محتوا در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی انجام داد، نشان می‌دهد: روزنامه نیویورک تایمز ۱۵۷ مطلب در قالب ۲۰۲ هزار و ۸۷۸ کلمه در بازه زمانی ۲۱ مارس تا ۲۲سپتامبر گذشته منتشر کرده است که ۸۷.۶۹ درصد آن با موضوع سیاسی و ۱.۲۱ درصد آن مربوط به خروج امریکا از معاهده هسته‌ای و ۴۳ در صد با سو گیری منفی در مورد ایران بوده است.

ادامه مطلب