مطالب مرتبط با کلید واژه " قادر باستانی "


خبرهای بی اعتبار، ببینده بیشتری در تلگرام دارد
نتایج یک پژوهش مشخص کرد:

خبرهای بی اعتبار، ببینده بیشتری در تلگرام دارد

یک پژوهش دانشگاهی نشان داد کانال‌های خبری فارسی زبان که در پیام رسان تلگرام فعالیت می‌کنند و اعتبار منبع ضعیفی دارند و اخبار جعلی و کم اعتبار منتشر می‌کنند، نسبت به کانال های معتبر، بیینده بیشتری به خود جذب کرده‌اند.

ادامه مطلب