گروه رسانه-فرهنگ

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی رسانه- فرهنگ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر

 

ردیف      نام ونام خانوادگی            مدرک تحصیلی             رشته تحصیلی            نوع همکاری    مرتبه علمی    پایه  

    
1            نسترن  خواجه نوری           دکتری                    علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت           استادیار          12    

   
2           علی گرانمایه پور                دکتری                    علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت                  "            12     

 
3           حوریه دهقان شاد               دکتری                   علوم ارتباطات اجتماعی             تمام وقت             "                  15    

   
4           مهناز رونقی نوتاش             دکتری                    علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت              "               17     

 
5           فریبا صیاد                        فوق لیسانس           علوم ارتباطات اجتماعی             تمام وقت           مربی               یک     

 
6           غلامرضا آذری                    دکتری                   علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت          استاد یار           12