درباره گروه

درباره گروه روزنامه نگاری

رشته کارشناسی ارشد روزنامه نگاری در دانشگاه از سال  1369  اقدام به جذب دانشجو کرده و از سال 1372 نسبت به دایر نمودن مقطع کارشناسی این رشته نیز اقدام کرده است

رشته مترجمی خبر نیز در سال 1394 در این گروه اقدام به جذب دانشجو کرده است .