اعضای هیات علمی

اعضای هئیت علمی گروه آموزشی رسانه- فرهنگ دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر

 

ردیف      نام ونام خانوادگی            مدرک تحصیلی             رشته تحصیلی            نوع همکاری    مرتبه علمی    پایه  

    
1            نسترن  خواجه نوری           دکتری                    علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت           استادیار          12    

   
2            غلامرضا  آذری                 دکتری                     علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت           استادیار         15

 
3           حوریه دهقان شاد               دکتری                   علوم ارتباطات اجتماعی             تمام وقت             "                  15    

   
4           مهناز رونقی نوتاش             دکتری                    علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت              "               17     

 
5           فریبا صیاد                        فوق لیسانس           علوم ارتباطات اجتماعی             تمام وقت           مربی               1  

 
6           علی گرانمایه پور                   دکتری                 علوم ارتباطات اجتماعی              تمام وقت          استاد یار          12