درباره گروه

درباره گروه فرهنگ و رسانه

این گروه در سال 1394 تاسیس و در رشته های کارشناسی مترجمی خبر دکتری فرهنگ و ارتباطات وکارشناسی ارشد فرهنگ و رسانه دانشجو می پذیرد .