مدیر گروه

مدیرگروه علوم اجتماعی: دکترسید سعید آقایی 

محل تولد: تهران

ایمیل: sae.aghaei@iauctb.ac,ir

•           سوابق تحصیلی 

۱_ لیسانس علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

۲_ فوق لیسانس علوم اجتماعی (مردم شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

۳_ دکترای جامعه شناسی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران

•           سوابق اجرایی  

۱_ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

_کمک کارشناس بودجه

_کارشناس بودجه

۲_ کمیته امداد امام خمینی (ره)

_کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

_رئیس اداره امور اردو ها

_رئیس اداره آموزش مددجویان

_مسئول دبیرخانه شورای عالی فرهنگی امداد امام (ره)

۳_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

_ از سال ۱۳۷۶ به عنوان عضو هیأت علمی

_از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ معاون گروه علوم اجتماعی

_از سال ۱۳۸۵ تا تیر ماه ۱۳۹۴ معاون دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

_از سال ۱۳۹۵ تا بهمن ماه ۱۳۹۶ معاون دانشکده علوم اجتماعی

_از بهمن ماه ۱۳۹۶ تا خرداد ماه  ۱۳۹۹ رئیس دانشکده علوم اجتماعی

_دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش آب، نان در آیینه آینده مردم ایران

_دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ مردم ایران

_دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش آتش، مردم، صنعت و مدرنیته

_عضو کمیته علمی و اجرایی همایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

_دبیر علمی همایش نمود های فرهنگی ایل بهمئی _ بازی های سنتی

_استاد نمونه گروه مردم شناسی در سال ۱۳۸۵

_دبیر شورای آموزشی معاونین دانشکده ها سال ۱۳۹۱

۴_ موسس و صاحب امتیاز کلینیک مددکاری اجتماعی مهر آئین

•           سوابق پژوهشی

کتاب

۱_ پرخاشگری _ مولفین حسن علی میرزابیگی _ سید سعید آقائی _ سال ۱۳۸۹_ ناشر : آوا متن

۲_ صد کلید طلایی برای افزایش اعتماد بنفس _ مولفین _ حسن علی میرزابیگی _ سید سعید آقایی_ سال ۱۳۸۸_ ناشر: آوا متن

۳_ بهداشت روانی _ مولفین حسن علی میرزابیگی _ سید سعید آقائی _ سال ۱۳۸۸_ ناشر : آوا متن

۴_ پنجاه راه کار علمی برای تمرکز و دقت _ مولفین حسن علی میرزابیگی _ سید سعید آقایی _ سال ۱۳۸۹_ ناشر : آوا متن

۵_ نقش خانواده در رشد پ بالندگی جوانان و نوجوانان _ مولفین حسن علی میرزابیگی _ سید سعید آقائی _ سال ۱۳۹۲_ ناشر : آوا متن

۶_ خانواده خوب فرزند خوب _ مولفین سید سعید آقایی _ حسن علی میرزابیگی سال ۱۳۹۸ ناشر : آوا متن

•           مقالات

_ جلوه های آتش در قرآن _ همایش آتش، مردم، صنعت و مدرنیته _ سال ۱۳۸۴

_ نقش مشارکت اجتماعی مردم در اتحاد ملی و انسجام اسلامی _ همایش بزرگ دانشگاه، جامعه، اتحاد ملی. و انسجام اجتماعی _ ۱۳۸۶

_ گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران _ کتاب ماه علوم اجتماعی _ ویژه انقلاب اسلامی _ سال ۱۳۸۷

_ بررسی اثرات فقر اقتصادی خانواده بر فرار دختران از منزل _ اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

_ بررسی علل و عوامل اعتیاد در منطقه ۷ شهرداری تهران _ اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

_ تاثیر اشتغال زنان بر خانواده در شهر تهران _ اداره کل پژوهش معاونت ساسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

_ بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان (سالمندان دولتی) اداره مل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی

_ توانبخشی کودکان استثنایی و خدمات مددکاری اجتماعی _ همایش ملی روان شناسی و آموزش  کودکان استثنایی _ سال ۱۳۸۶

_ تحلیل کارکردی بر آداب و رسوم آب در ایران _ همایش آب و نان در آیینه آینده ایران _سال ۱۳۸۲

_ سیر تحول صنعت کاشی سازی در ایران (مطالعه موردی شهرستان نطنز) _ همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ مردم ایران _ ۱۳۸۳

_ آموزش مددکاری اجتماعی ویژه مددکاران پرسش گر _ اداره کل آموزش ضمن خدمت کمیته امداد امام خمینی (ره) _ ۱۳۸۰

_ ارزیابی آماری اردو های سراسری دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) _ سال ۱۳۷۵

_ دانش بومی، آب، خاک و توسعه، همایش نخستین کنفرانس انسان شناسی ایران _ دانشگاه یزد _ ۱۳۹۱

_ نمود های فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی با تاکید بر اندیشه های سعدی و حافظ _ همایش مردم شناسی نکوداشت اساتید زنده‌یاد دکتر محمود روح الامینی _ دکتر محمد شریف کمالی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان _ سال ۱۳۹۰

_ تحلیل مردم شناسی ادیان نسبت به همکاری و یاری گری در جامعه بشری _ همایش مردم شناسی نکوداشت اساتید زنده‌یاد دکتر محمود روح الامینی _ دکتر محمد شریف کمالی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان _ سال ۱۳۹۰

_ بررسی امثال و حکم در گلستان سعدی _ فصلنامه علمی ، پژوهشی دانشگاه ملی تاجیکستان، شهر دوشنبه _ سال ۲۰۱۰ میلادی

_ تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی شیرازی _ فصلنامه علمی ، پژوهشی  دانشگاه ملی تاجیکستان ، شهر دوشنبه _ سال ۲۰۱۰ میلادی

_ نقش مشارکت شهروندی و اجتماعی در مقابله با تخریب گرایی میراث فرهنگی _ نخستین همایش ملی تقابل با وندالیسم در میراث فرهنگی _ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری _ سال ۱۳۹۰  

_ نگرش جوانان به تاثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بالا رفتن سن ازدواج (مورد مطالعه ناحیه ۲ و ۳ منطقه ۴ تهران) سال ۱۳۹۱ _ فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران _ سال سوم / شماره هشتم _ سال ۱۳۹۲ _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

_ اثر بخشی شن درمانی بر کودکان با اختلال کم توجه _ بیش فعالی _ فصلنامه علمی ، پژوهشی تحقیقات روانشناختی _ سال ششم / شماره ۲۳  _ پاییز ۱۳۹۳ _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

_ تبیین زندگی روزمره کارتن خواب های شهر تهران و رابطه آن با امنیت اجتماعی _ فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی _ شماره پنجاه / تابستان ۱۳۹۶ _ معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 

_ تاثیر فضای شهری بر زندگی روزمره کارتن خواب های شهر تهران _ فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات جامعه شناسی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

_ بازشناسی مولفه های پایگاه اجتماعی و رابطه آن با گرایش به کارتن خوابی شهر تهران _ فصلنامه علمی ، پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال نوزدهم / تابستان ۱۳۹۸ ، شماره ۷۳

_ نسبت طرد اجتماعی  و فقر شهری در میان کارتن خواب های شهر تهران _ فصلنامه علمی ، پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی شهری) سال نهم / شماره ۴ ، پاییز ۱۳۹۸

_ بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی مؤثر بر درآمد زایی در توسعه گردشگری ورزشی در ایران _ فصلنامه علمی ، پژوهشی علوم دریایی ، شماره ۳۲ ، هاجر چنارانی ، سید سعید آقائی (نویسنده مسعول) ، بهرام قدیمی

_ رفتار مبتنی بر اعتماد : افزایش اعتماد عمومی نخبگان ورزشی _ فصلنامه علمی ، پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مشهد، شماره ۶۲ ، مهسا دارا ، بهرام قدیمی ، سید سعید آقائی

  _بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه های پرزش همگانی

_ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ، شماره ۵۱ ، بهار ۱۴۰۰ _ حمیده صادقی ، سید سعید آقائی (نویسنده مسئول) ، بهرام قدیمی

_تبین جامعه شناختی وجدان کاری(مطالعه موردی:کارکنان وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی درسال۱۳۹۹)  فصلنامه علمی وپژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی اسلامی وقدرت نرم ،دانشگاه افسری وتربیت پاسداری امام حسین(ع)  ، سال نهم، شماره ۲۰- پائیز وزمستان ۱۳۹۸ : ۲۵۸-۲۱۷

کبری خلیلی،سید سعید آقائی(نویسنده مسئول)،سروش فتحی

حوزه های تخصصی:

-           جامعه شناسی ادبیات

-           جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران

-           مردم شناس اقوام

-           مردم شناسی شهری

-           مددکاری اجتماعی