معاون دانشکده

Email:Moh.Rasouli@yahoo.com

محمدرضا رسولی متولد سال 1344 دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دانشیار دانشکده  علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران است او سابقه تدریس در دانشگاه های علامه طباطبایی ،  دانشکده صدا وسیما، علوم و تحقیقات تهران و دانشگاه سوره و الزهرا را در دوره های کارشناسی ارشد  و دکتری را دارد. روشهای پیشرفته پژوهش در ارتباطات  و مدیریت رسانه ، جامعه شناسی تبلیغات ، روشهای سنجش افکار و کاربرد نرم افزار ، تحلیل محتوا،  و مدیریت ارتباطات  از جمله دروسی است که در مقاطع مختلف تدریس می کند.

وی معاون دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و مطالعات رسانه ، سردبیر فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی ، نایب رئیس انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران ، عضو کارگروه ارتباطات و رسانه مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی،عضو انجمن  جامعه شناسی ایران و همچنین عضو انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات ( IAMCR) بوده و تحقیقات و پژوهش های مختلفی را در دانشگاه و سازمان های اجرایی و پژوهشی در حوزه رسانه ، ارتباطات و سبک زندگی به انجام رسانده است که از جمله آنها می توان به پژوهشهای وی درحوزه رسانه ها، روابط عمومی وتبلیغات تجاری و سینمای توقیفی اشاره کرد.

کتاب های نظریه گفتمان ،از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی نشر لوگوس ،جامعه شناسی روزنامه نگاری از انتشارات جامعه شناسان ، سینمای توقیفی در ایران  از سازمان سینمایی  ارشاد، پژوهشنامه تبلیغات و کتاب بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات ایران از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی منتشر شده است.

در سال 1382 از سوی وزارت ارشاد به عنوان "پژوهشگرنمونه سال در حوزه فرهنگ و رسانه" ودر سال 1387 و 1394 به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و در سال 1392 به عنوان استاد نمونه برگزیده ومعرفی شد. از وی تا به حال مقالاتی با عناوین : همگرایی و واگرایی گفتمان رسانه‌ای برجام ، تبیین ارتباط  اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی ،تبیین چالش‌های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی، چالش های گسترش کسب وکار خانگی در فضای مجازی ، بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های دهه 60 ، 70 ، 80 سینمای ایران ، بررسی تاثیر تبلیغات تله شاپینگ ،مساله شناسی پژوهشهای روابط عمومی، موانع پژوهش در روابط عمومی  تبلیغات سایبر ، سرمایه اجتماعی و مصرف رسانه ای ، تبلیغات تلویزیونی و سبک زندگی ایرانیان،تبلیغات تجاری و رفتار مصرف ، مخاطب شناسی تلویزیونهای ماهواره ای فارسی زبان، نقش تبلیغات تجاری در رفتار مصرف کنندگان ، ارتباطات وتوسعه در جهان سوم ،رسانه ها و مخاطبان امروز،....در کنفرانسهای علمی ارایه  و در مجلات پژوهشی به چاپ رسیده است

   عناوین و مسئولیت ها:

-                   -  معاون دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه

-           - مدیر گروه علوم ارتباطات دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی   1376                                              

   -        دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

•           لیسانس علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات اجتماعی 1367. علامه طباطبایی  تهران                              

•           فوق لیسانس علوم اجتماعی با گرایش جامعه شناسی 1370. ازا تهران

•           دکترا در رشته علوم ارتباطات اجتماعی (با گرایش روزنامه نگاری)1380علوم و تحقیقات تهران

•           دریافت لوح استاد نمونه دانشگاه 1392 دانشگاه آزاد تهران مرکز

•           لوح تقدیر پژوهش پروژه چالش های توسعه سینمای ایران معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1394

•           پژوهشگرنمونه سال 1382 در حوزه فرهنگ و رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

•           پژوهشگربرتر سال1394 دانشگاه آزاد تهران مرکز

•           پژوهشگربرتر سال1387 دانشگاه آزاد تهران مرکز

•           سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی از سال 1391_1993

•           سردبیر فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی از سال 1393

•           مدرس مدعو دانشگاههای علامه طبا طبایی گروههای علوم ارتباطات و مدیریت جهانگردی، دانشکده صداوسیما،گروه ارتباطات دانشکده خبر،دانشگاه آزاد. واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه سوره گروه سینما.و دانشکده فرهنگ و ارتباطات ، دانشگاه الزهرا.

. مقالات علمی- پژوهشی :

- . تبیین چالش‌های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی (تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان)فصلنامه علمی مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-35.

- چالش های گسترش کسب وکار خانگی در فضای مجازی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، موسسه آموزش عالی سبز(شماره 34 ، سال 1399)

- تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی (مورد کاوی اینستاگرام ) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هفتم شماره 29 (زمستان 1397)

- همگرایی و واگرایی گفتمان رسانه‌ای برجام، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399.

- رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با هوش شناختی، هوش هیجانی، خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کاربران، ، مطالعات رسانه های نوین سال چهارم پاییز 1397 شماره 15

-بررسی تاثیر سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و ارائه الگوی مطلوب برای آن (مطالعه موردی: دانشگاه‌ آزاد اسلامی شهر تهران) مجله: مدیریت بهره وری » زمستان 1398، دوره 13، شماره 51 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه - از 195 تا 214)

-تحلیل محتوای برنامه های عقیدتی شبکه ماهواره ای وصال حق، فصلنامه توسعه اجتماعی، سال سیزدهم شماره ۳ (بهار ۱۳۹۸)

-چالش های گسترش کسب و کار خانگی در فضای مجازی ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، موسسه آموزش عالی سبز( پاییز 99/ تحت انتشار)

-نشانه شناسی فرهنگ جهانی شده در تبلیغات تجاری تلویزیون، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال 16/ شماره 59/  1399

-ارایه مدل تاثیر پوشش اخبار توسعه اجتماعی برذائقه سازی افکار عمومی،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران1398.

- نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق 22گانه شهرداری تهران) فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم( پاییز ۱۳۹۵)شماره 16.

-

- تاثیر فیلمهای آموزشی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان دماوند نسبت به سوء مصرف مواد مخدرفصلنامه مطالعات رسانه ای دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396

•           نقش خلاقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی پاییز 1395.

- عوامل موثر در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری خبرگزاری ایرنا فصلنامه علمی- تخصصی علوم خبری سال هشتم شماره 29 بهار 1398.

الگوی ساختاری رابطه ارزش های فرهنگی و باورهای شناختی با میزان استفاده از اینترنت بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی،دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (زمستان 1393)

•           بررسی سلطه(هژمونی)فرهنگی در بازیهای رایانه ای.فصلنامه علمی – ترویجی رسانه بهار 1394.

•           نقش خلاقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی پاییز 1395.

•           بررسی نقش رسانه ها و فناوری های ارتباطی در توسعه و رفاه ابعاد زندگی در روستاهای تهران، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی(در دست انتشار)

•           نشانه شناسی مجلات سبک زندگی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، زمستان 1393.

- بررسی تاثیر تبلیغات تله شاپینگ در دو شبکه بازار و جم‌تی‌وی بر اقدام به خرید بانوان شهرتهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، موسسه آموزش عالی سبز(شماره 2دوره دوم ،1393)

-تحلیل محتوای مضامین فرهنگی واجتماعی در شبکه های اجتماعی(مورد پژوهی: فیس بوک و جوانان شهر تهران) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1393 .

- عوامل موثر بر تولید محتوی در شبکه های اجتماعی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1392 .

-بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های دهه 60 ، 70 ، 80 سینمای ایران (فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال هفتم/ شماره 25 / زمستان 1390

-مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا وسیما در اشاعه حقوق شهروندی، مطالعه موردی شهروندان شهر تهران(فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتسال ششم، شماره21، زمستان 1389.

      - مطالعه تطبیقی قوانین تبلیغات تجاری(فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره 19 تابستان 1389)

•             -مطالعه عرضی – ملی بررسی عوامل موثر بر نابرابری سیاسی (با تاکید بر فرهنگ سیاسی) (فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 1388).

•           مقاله مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری ( فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: 1382).

•                نگاهی به سابقه و نحوه تهیه خبر در حوزه های سیاسی(عمملکرد خبرنگاران پارلمانی)فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه علامه طباطبایی شماره 30 . 1389 .

•           مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل سرمایه اجتماعی دربین شهروندان شهرستان یزد(فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ ارتباطات شماره اول بهار 1390)

•           بازنمایی سبک زندگی در سریالهای مناسبتی ماه رمضان1389 سبک زندگی مدرن یا سنتی فصلنامه (علمی ترویجی )جامعه فرهنگ و رسانه شماره دهم 1393.

•           بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های جهان ، نشریه علمی _تخصصی علوم خبری] پژوهشگاه دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشکده رسانه  شماره 17، 1395 .

•           مقاله بررسی تطبیقی محتوای عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا نشریه علمی _تخصصی علوم خبری] پژوهشگاه دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشکده رسانه  شماره اول 1391

-  مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر نحوه انتخاب منابع خبری (فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جامعه شناختی ایران  گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز سال اول شماره دوم 1389)

•           مقاله آسیب شناسی تبلیغات تجاری ایران (فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ ارتباطات گروه ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز شماره دوم تابستان 1390)

•           -بررسی تطبیقی منابع خبری روزنامه های پرتیراژصبح تهران، فصلنامه علمی تخصصی علوم خبری شماره 2 تابستان 1391.

•           مقاله بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل سرمایه اجتماعی دربین شهروندان شهرستان یزد(فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ ارتباطات گروه ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز شماره اول بهار 1390)

•           مقاله عوامل موثر بر تولید محتوا در شبکه‏های اجتماعی،ماهنامه علمی تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی (شماره 56)آبان 1391.

•           مقاله موفقیت روابط عمومی های شهرستان یزد از سراب تا سحاب، ماهنامه علمی تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی (شماره 61)فروردین 1392.

•           مقاله مخاطب شناسی تلویزیون های ماهواره ای ( فصلنامه علمی ترویجی رسانه: 1379) .

•           مقاله عصر تلویزیون جهانی ( فصلنامه علمی ترویجی رسانه: 1369).

•           مقاله رادیو وتوسعه( فصلنامه رسانه: 1371).

•           کتاب /مقاله و فصل در کتاب

•               کتاب نظریه گفتمان ،از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی .انتشارات لوگوس.تهران.1400

•               کتاب پژوهشنامه تبلیغات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1386.

•               کتاب بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات ایران ،انگلستان،چین،ارمنستان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1386.

•           کتاب بررسی نقش روابط عمومی در مهندسی فرهنگی(مقاله مساله شناسی و مساله یابی در پیمایشهای اجتماعی و ارتباطی....)انتشارات مهر تابان 1390

•           کتاب جامعه شناسی روزنامه نگاری ( ترجمه با همکاری) انتشارات جامعه شناسان 1388.

•           کتاب فنون روابط عمومی (تبلیغات تجاری و رفتار مصرفی) دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی (اداره هماهنگی روابط عمومی های کشور) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال انتشار:  ۱۳۸۴

•           کتاب حال وآینده رادیو. مقاله رادیو های محلی،..(مجموعه گفتگو با صاحب نظران رسانه) دفترتحقیق و توسعه رادیو سازمان صدا و سیما 1383.

•           کتاب چهارده گفتار در روابط عمومی (موانع پژوهش در روابط عمومی ) معاونت مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال انتشار:   1376).

•           مساله شناسی در پژوهشهای روابط عمومی کشور ( کتاب سال روابط عمومی: انجمن متخصصان روابط عمومی ایران 1377)

•           نقد کتاب:

•           حقوق ارتباطات ( کتاب ماه علوم اجتماعی: 1388)

•           رسانه ها و مخاطبان امروز ( کتاب ماه کلیات علوم اجتماعی: 1377) .

•           ارتباطات وتوسعه در جهان سوم( کتاب ماه علوم اجتماعی: 1384) .

•           فرهنگ، رسانه،دین،( کتاب ماه کلیات علوم اجتماعی: 1387) .

•           گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران (نقد کتاب: کتاب ماه علوم اجتماعی: 1387)

•           الفبای ارتباطات کتاب ماه کلیات علوم اجتماعی: 1387)

•           سیر تحولات ژورنالیسم،فصلنامه نقد کتاب اطلاعات و ارتباطات (خانه کتاب پاییز 1393.)

       فعالیتهای پژوهشی:

- سنجش بازخورد فعالیت های اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران (طی سالهای 93-1390) ( مجری طرح) موسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران 1395.

- بررسی موضوعی سه دهه فیلم های توقیف شده سینمای ایران(پژوهشگر) دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 1394

-  بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی (پژوهشگر) مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان صدا و سیما 1382.

•           بررسی نقش توریسم در وحدت و هویت ملی(همکار اصلی) دانشگاه علامه طبا طبایی،معاونت پژوهشی.1387.

•           سواد آموزی کاربردی در ایران ( مجری و پژوهشگر) برای کمیسیون ملی یونسکو در ایران 1374.

•           بررسی تطبیقی قوانین تبلیغات ایران با چند کشور اروپایی و آسیایی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مجری و پژوهشگر) 1383

•           پژوهشنامه تبلیغات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مجری و پژوهشگر) 1384

•           سنجش میزان کامیابی گروههای معارف اسلامی در تحقق اهداف تربیتی از منظردانشجویان(،معاونت پژوهشی و آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )1384.

•           سنجش راههای جذب دانشجویان به شرکت فعال در کلاس های دروس معارف(،معاونت پژوهشی و آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )1384.

•           بررسی میزان اثربخشی مکانیزمهای اطلاع‌رسانی روشهای کاهش مصرف انرژی، پژوهشگاه نیرو (ناظر)1386.

•           سنجیش نظرات ذینفعان شرکت مدیریت شبکه برق ایران(پژوهشگر)1386.

•           نظر سنجی شهروندان درباره خدمات برق رسانی ( عضو کمیته علمی) برای شرکت برق منطقه ای تهران 1380.

•           برج میلاد از نگاه شهروندان تهرانی،( مجری و پژوهشگر)شرکت یادمان سازه. شهرداری تهران.87-1386

•           بررسی اثربخشی ابزار و وسایل تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (مشاور، ناظر)1385

•           سنجش میزان رضایت و الگوی مصرف مشترکان خانگی(EFQM) برق شهر تهران، برق منطقه‌ای تهران (پژوهشگر) 1383

•           بررسی اثرات تبلیغات آموزشی روابط عمومی توانیر از نظر مردم 15 شهر کشور ( مجری و پژوهشگر) 1375.

•           تحلیل محتوای آگهیهای بازرگانی سیما ( مجری و پژوهشگر) برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (پژوهشهای برنامه ای)1373.

•           بررسی نظرات و انتظارات بیمه شدگان تامین اجتماعی (‌مشاور) برای موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی 1379

•           نظر سنجی شهروندان درباره خدمات برق رسانی ( عضو کمیته علمی) برای شرکت برق منطقه ای تهران 1380.

•           اثربخشی تبلیغات قرض الحسنه بانک مسکن از دیدگاه شهروندان تهرانی (مجری و پژوهشگر) روابط عمومی بانک مسکن 1388.

•           بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 1388.

•           بررسی سنجش بازخورد تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران (مشاور، ناظر)1390

          سمینارها و کارگاههای آموزشی:

     -  کارگاه افکار سنجی برای مدیران روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1393 .

   - رسانه های نوین و توسعه گردشگری شهری، نخستین همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری 1394.

   -    مطالعه شکاف دیجیتالی جنسیتی میان شهروندان تهرانی سمینار بین المللی شهر جهانی اردیبهشت 1393.

•           کارگاه  روابط عمومی و صیانت از برند ، ارائه شده در سومین کنفرانس روابط عمومی و صنعت اردیبهشت 1393.

•           کارگاه روشهای تحلیل و سنجش رضایت در روابط عمومی برج میلاد بهمن 1393

•           کارگاه شاخص های روابط عمومی هوشمند روابط عمومی و اطلاع اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی، خرداد1393

•           کارگاه شیوه های سنجش افکار روابط عمومی های سیرجان.کرمان اردیبهشت 1393

•           سخنرانی و ارایه مقاله در سمینار "وندالیسم در میراث فرهنگی" با عنوان نقش و تاثیر رسانه ها در مقابله با تخریب میراث فرهنگی ، سازمان صنایع دستی و گردشگری تهران 1390.

•           سبک زندگی و مد اجتماعی : دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه 1398

•           مقاله چالش های روابط عمومی در گسترش فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی ، ارائه شده در نخستین کنفرانس روابط عمومی و صنعت شهریور1391.

•           اعتماد و اعتبار پیمایش های الکترونیک در روابط عمومی(مقاله برگزیده سومین همایش روابط عمومی الکترونیک:اردیبهشت1387.)

•           مقاله بررسی ارزشهای فرهنگی در تبلیغات تلویزیونی (مقاله برگزیده سومین سمینار صنعت تبلیغات:).وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت مطبوعاتی وتبلیغاتی1382.

•           مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در ارتباطات The Effects of Electronic Journalism on print Media in Iran (IAMCR) تایوان: ،2003

•           پذ یرش مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در ارتباطات A critical point of view to ICT Development in Iran India , Egypt (IAMCR) مصر:2006.

•           پذ یرش مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در ارتباطات (IAMCR ) سوئد: 2008.

•           سخنرانی ارزشهای فرهنگی و تبلیغات تجاری (سمینار بررسی تبلیغات ایران سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی:1380)

•           مقاله تبلیغات،فرهنگ وجهانی شدن (همایش چشم انداز جهانی فرهنگ ، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1383)

•           سخنرانی بررسی مولفه های هویت فرهنگی،رقابت سالم،تبعیض...در قوانین تبلیغات تجاری ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.دفتر مطالعات وتوسعه رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 1384.

•           مقاله مطبوعات و مشکلات مصرف کنندگان برق (‌سمینار برق و رسانه: 1384).

•           مقاله بررسی تطبیقی نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمانهای تولیدی صنعتی و فرهنگی کشور  پنجمین سمپوزیوم  بین المللی روابط عمومی.1388 .

•           مقاله مساله شناسی و مساله یابی پیمایش های  ارتباطی و اجتماعی در ترویج فرهنگ بیمه سمینار نقش روابط عمومی در ترویج فرهنگ بیمه.1389

•           مقاله بررسی مقایسه ای انگیزه های جذب مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک های ملت و پارسیان دومین سمینار بازار یابی و خدمات مالی بانکها.1389 .

•           - مقاله عوامل موثر بر تولید محتوا در شبکه اجتماعی ، همایش روز رسانه های اجتماعی 1390

•           عضو یتها و فعالیتهای اجرایی ،مشاوره ای :

•           معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه از سال 1393.

•           نایب رییس انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران(PRSA).،1391،1390

•           سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی از سال 1391_1993

•           سردبیر فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی از سال 1393

•           معاون سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی 1389

•           عضو انجمن جامعه شناسی ایران(ISA)

•           عضو کارگروه ارتباطات و رسانه مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) از 1388

•           عضو کمیته علمی کنفرانس روابط عمومی و صنعت 1393

•           عضو کمیته فنی متناظر 225 ،تحقیقات بازار و پژوهش های اجتماعی  کمیته ملی استانداردهای ایزو 1389.

•           عضو هیات داوران سومین  جشنواره روابط عمومی های وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1390.

•           عضو هیات داوران بخش تحقیقات جشنواره آثار مراکز رادیو تلویزیونی سازمان صدا و سیما 1387.

•           عضو هیات داوران دوازدهمین جشنواره روابط عمو می های برتر کشور فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383.     

•           عضو هیات داوران سومین جشنواره نشریات روابط عمو می های کشور1387،1388، 1385.

•           عضو هیات داوری انتخاب فیلم جشنواره فیلم رشد، وزارت آموزش وپرورش 1378.

•           عضو هیات داوری جشنواره فیلم فجر بخش تجلی اراده ملی 1386.

•           دبیر کمیته علمی و عضو هیات داوران جشنواره نشریات روابط عمو میهای کشور 1390 ،1391 1387،1388،، 1385.

•           عضو هیات داوران نخستین جشنواره رسانه و منابع طبیعی 1389.

•           عضو هیات داوران جشنواره رسانه و محیط زیست 1389.

•           عضو هیات داوران جشنواره روابط عمو می های وزارت  نفت و نیرو  1389 و 1390 .

•           عضو هیات داوران جشنواره روابط عمو می های وزارت  علوم تحقیقات و فن آوری 1390 .

•           رییس هیئت داوران جشنواره سلام روابط عمومی های خوزستان 1395

•           مشاور امور رسانه ای و روابط عمومی

•           راهنمایی پایان نامه و رساله :

•           علوم تحقیقات تهران

•           بررسی رابطه ی بین میزان استفاده از اینترنت و بحران هویت فردی و اجتماعی...1389 (راهنما)

•           بررسی نقش رسانه ها درآگاه سازی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی در میان1388(راهنما)

•           رساله دکتری مولفه های اعتبار خبر از دیدگاه دانشجویان ارتباطات با تاکید بر صدا و سیما1387 گروه ارتباطات (داور )

•           رساله دکتری نقش مدیریت فرهنگی و روزنامه نگاری ایران علوم وتحقیقات اصفهان 1391(مشاور)

•           رساله دکتری نقش تلویزیون در جهانی شدن فرهنگ گروه مدیریت رسانه 1388 (داور )

•           بررسی نقش رسانه¬ها در آگاه¬سازی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی در میان ساکنین بافت فرسوده شهر تهران گروه ارتباطات (راهنما)1388

•           بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و بحران هویت فردی و اجتماعی در بین جوانان 88-89(راهنما)

•           بررسی برنامه های نوجوان شبکه تهران از منظر پرداختن به هویت وبحران 88-89(راهنما)

•           "بررسی تأثیر مهارتهای ارتباطی اساتید بر رضایت تحصیلی دانشجویان،از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز(مشاور)1389

•           بررسی عوامل موثر در پیشرفت سواد رسانه ایی در بین دانشجویان از دیدگاه متخصصان ارتباطات گروه ارتباطات (مشاور)1385

•           دانشگاه آزادتهران مرکز

•           بررسی نقش سریال های شبکه ماهواره ای فارسی1 بر سبک زندگی شهروندان تهرانی گروه ارتباطات (راهنما)1390

•           بررسی عوامل موثر در ارتقا سواد رسانه ای  کارشناسان روابط عمومی شهرداری تهران گروه ارتباطات (راهنما)1390

•           عوامل موثر بر تولید محتوا در رسانه ها اجتماعی (راهنما)1390

•           بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین چهار روزنامه پرشمار صبح تهران (راهنما)1390

•           تاثیر رسانه بر محبوبیت فوتبال در بین هواداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس(راهنما)1390

•           بررسی ارزشهای اجتماعی و خانوادگی در سریال های افسانه افسونگر از شبکه ماهواره ای فارسی 1 و جراحت از شبکه 3 صدا و سیما 1390

•           بررسی منابع خبری روزنامه های پر تیراژ صبح تهران شش ماهه نخست  (شرق- همشهری- جام جم- ایران) .1390

•           بررسی نقش روانی اجتماعی روزنامه‌های ورزشی در عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای از دیدگاه ملی‌پوشان رشته‌های فوتبال، والیبال و کشتی1390

•           بررسی تطبیقی نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمانهای تولیدی صنعتی و فرهنگی کشور گروه ارتباطات (راهنما)1387

•           بررسی نقش رسانه ها در نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف(راهنما)1388

•           شناسایی روش‌های مناسب تبلیغاتی برای معرفی فرش دستباف ایران از دیدگاه متخصصان ارتباطات و تبلیغات(راهنما)1389

•           بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد88-89(راهنما)

•           بررسی تاثیرصفحات نیازمندیهای مطبوعات بر میزان اعتماد مخاطبان روزنامه ها1389. (راهنما)

•           بررسی مقایسه ای انگیزه های جذب مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک های ملت و پارسیان(راهنما)

•           بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران1388(راهنما)

•           بررسی تاثیر استفاده از اینترنت در میزان بهره مندی از برنامه های تلوزیون1387(راهنما)

•           بررسی موانع اجتماعی –  فرهنگی استفاده شهروندان تهرانی از خدمات ارتباطی پست 1387

•           بررسی و شناخت نقاط قوت . ضعف ICTدر اجرای برنامه های توسعه اول دوم و سوم از نگاه متخصصانICT کشور1385(راهنما)

•           بررسی نقش سرمایه اجتماعی در انتخاب منابع خبری در بین شهروندان شهر تهران1388(راهنما)

•           بررسی سبک زندگی زنان در سریالهای پر مخاطب تلویزیونی1388(راهنما)

•           بررسی ساختار برنامه ها ی کانال های تلویزیون ماهواره های فارسی زبان با تاکید بر نمادهای فرهنگی (راهنما)1385

•           برسی نقش سرمایه اجتماعی در انتخاب منابع خبری در میان مردم شهر تهران 1388-89(راهنما)

•           بررسی و تحلیل محتوای ارائه تصویر زن در آگهی های تجاری تلویزیون ایران و بازتولید نقش های سنتی در قالب نقش های مدرن1388-89

•           بررسی تطبیقی محتوای عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا(راهنما)1386

•           بررسی مقایسه ای تخیل کودکان در تعامل با قصه شفاهی و کارتون(مشاور)

•           تحلیل محتوای تبلیغات تجاری رادیو جوان با تاکید بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی در دو ماهه دی و بهمن 1389(مشاور)

•           بررسی عوامل موثر برعملکرد خبری خبرنگاران پارلمانی 1389(راهنما)

•           تحلیل محتوای مجلات کثیرالانتشار خانواده ازنظر رعایت شاخص های سواد رسانه ای، ( مطالعه موردی مجلات ؛ زندگی ایدآل، خانواده، خانواده سبز به مدت سه ماه )1390(مشاور)

        -  بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی ( آموزشی الکترونیکی )بر فرآیند یادگیری 1390 (مشاور)

•           بررسی رابطه بین گرایش به هویت قومی و نحوه استفاده از برنامه های شبکه استانی 1385 (مشاور)

•           بررسی کارکردهای خبری اطلاع رسانی و اموزشی تفریحی مطبوعات ورزشی 1385 (مشاور)

•           علامه طباطبایی

•           بررسی وضعیت موجود تبلیغات تجاری محیطی با وضعیت مطلوب(مشاور)1390

•           بررسی میزان شناخت والدین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران درباره نقش آموزشی اینترنت (مشاور)1389-1390

•           تحلیل محتوای آگهیهای ترحیم مطبوعات پرشمار کشور1389-1390(مشاور)

•           بررسی نحوه بازتاب تحولات اخیر یمن ،بحرین و سوریه در صفحات خارجی مطبوعات کشور(تحلیل محتوای روزنامه های شرق  جام جم،آفتاب یزد  جمهوری اسلامی،همشهری،تهران امروز،کیهان ،ایران  آرمان و اطلاعات)-89-1390(مشاور)

•           دانشگاه تهران پردیس کیش

•           اثربخشی ارتباطات غیرکلامی در تبلیغات تجاری تلویزیون(مشاور)1390

•           دانشکده صدا و سیما و سوره

•           بررسی سلطه (هژمونی) فرهنگی در بازی های رایانه ای (راهنما)1391

•           بررسی شیوه های بازنمایی زن در شبکه ماهواره ای من و تو 1(مشاور)1392

•           تحلیل محتوای کارتونهای شبکه های تلویزیونی برنامه کودک(مشاور) 1385

•           موسسه آموزشی مدیریت نیرو

•           بررسی رضامندی مشترکین شمال شرق نسبت به خدمات برق  تهران1377-78 (راهنما)

•           بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در برق تهران1387(راهنما)

•           بررسی نقش روابط عمومی در تصمیم سازی مدیران صنعت برق ایران (راهنما) 1377

•           عوامل موثر در انتخاب و سبک رهبری مدیریتهای روابط عمومی وزارت نیرو(مشاور)1380

•           در دست انتشار:

            کتاب نتنو گرافی روش مطالعات در شبکه های اجتماعی 1400

•           کتاب دستنامه مدیریت رسانه

•           اصول وفنون تبلیغات : دانشگاه جامع علمی کاربردی .

•           فرهنگ سنجش و پژوهش برای روابط عمومی.

فعالیتهای آموزشی:

- رو شهای پیشرفته تحقیق در ارتباطات  و روش شناسی تحقیق در مدیریت رسانه

- پژوهش در ارتباطات(کارشناسی ارشد و دانشگاه آزاد و علامه طباطبایی)

- روشهای تحلیل محتوا(کارشناسی ارشد دانشکده صدا سیما ، دانشگاه علامه طباطبایی)

-روشهای بررسی پیام(کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران)

-جامعه شناسی تبلیغات (دکتری دانشگاه آزاد تهران)

-کاربرد نرم افزار spss در پژوهشهای ارتباطی(کارشناسی ارشد علامه طباطبایی دانشگاه آزاد تهران ،علوم و تحقیقات)

-روشهای سنجش افکار دانشگاه علامه طباطبایی )

- اصول مدیریت ارتباطات  ، اصول ارتباطات (دانشگاه علامه طباطبایی . دانشگاه سوره) 

-  مبانی پژوهش در ارتباطات جمعی (دانشگاه علامه طباطبایی)

-نظریه های ارتباطات(کارشناسی ارشد دانشکده صدا سیما دانشکده  خبر و آزاد تهران)

- روابط عمومی در کتابخانه (دانشگاه الزهرا )