ریاست دانشکده

 دکتر اکبر نصراللهی

Email: Akbar.nasrollahi@gmail.com

اینستاگرام و تلگرام@dr_AkbarNasrollahi           

   الف) معرفی

             اکبر نصراللهی کاسمانی، متولد 1346

             لیسانس(15/11/69) و فوق لیسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی(24/4/1375)، تهران- ایران

             دکتری مدیریت رسانه(6/4/1389) ، تهران –ایران- واحد علوم و تحقیقات

             عضو هیات علمی گروه مدیریت رسانه دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه

             رییس دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه

             عضو هیات امنا و شورای سیاستگذاری روزنامه فرهیختگان – از سال 1399 تاکنون

ب ) مسئولیت های قبلی درون دانشگاهی

             رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ای

             مدیر گروه ارتباطات مقطع ارشد و دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

             مدیر کارگروه  کمیته های فضای مجازی ، خبرگزاری ها ،مطبوعات و رادیو و تلویزیون حکمرانی در جامعه ی پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامی - 1399

             عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب  دانشگاه در گروه مدیریت رسانه ای و مدیریت فرهنگی و ارتباطات – 1399

             عضو کمیته علمی همایش ملی مجازیی پاندومی کرونا و پدافند غیر عامل دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران  – 1399

             رییس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه - از سال  1398

             عضو کمیته ناظر در نشریات دانشگاهی تهران مرکزی از سال 1398

             رییس کمیته انظباطی بدوی دانشجویی دانشکده علوم ارتباطات و رسانه – 1399

             عضو ستاد کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - از سال 1398

             عضو کمیته توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز دانشگاه آزاد اسلامی 1394

             نماینده مرکز آزمون در گروه مصاحبه تخصصی دکتری مدیریت رسانه و ارتباطات از سال 1392 تا 1394

             عضو گروه مصاحبه دکترای تخصصی مدیریت رسانه از سال تحصیلی 1394 تا 1398

             عضو گروه مصاحبه پذیرش دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1390 تا 1398

             مدیر گروه مصاحبه  پذیرش دکترای تخصصی مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1397 تاکنون

             مدیر گروه مصاحبه  پذیرش دکترای تخصصی ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی - سال 1398

             عضو شورای عالی اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1396

2- مسئولیت های قبلی برون دانشگاهی

 *            عضویت در هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تهران (بخش رسانه) 1400

             مدیرکل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی(صدا و سیما) از سال 23/12/1389 لغایت1/1/1395

             مدیرکل اطلاعات و اخبار شبکه خبر (صدا و سیما) از 22/2/1383 لغایت  19/4/1384

             مدیرکل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی (صدا و سیما) از19/2/1385 لغایت  1/1/1389

             سردبیر اسبق اخبار شبکه های 4 سیما،شامگاهی و سحرگاهی رادیو پیام و اخبار و گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از سال 1375  لغایت  22/2/1383

             دبیر علمی نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا ع  -1400-1399

             عضو هیات داوری نوزدهمین جشنواره  کتاب و رسانه -1400

             عضو کارگروه رادیو و تلویزیون  کمیته مطالعات رسانه و اطلاع رسانی هیات ویژه گزارش ملی  سیلاب – 1398

             عضو کمیته داوری نهایی نوزدهمین جشنواره کتاب و رسانه -زمستان 1399

             عضو کمیته داوری نهایی نخستین جشنواره اشکواره محرم مازندران  -مهر 1399

             عضو کمیته داوری نهایی نخستین جشنواره سراسری تولیدات خبرگزاری جمهوری اسلامی - 1398

             عضو کمیته داوری نهایی نخستین و دومین جشنواره بورس و رسانه -1396 و 1397

             رییس کمیته دانشگاهیان هیات سوارکاری استان تهران - 1397

             عضو کمیته داوری نهایی نخستین و دومین جشنواره های مطبوعات 

             عضو کمیته داوری نهایی نخستین جشنواره علم و فنآوری و رسانه(وزارت علوم)تیر 1394

             عضو کمیته داوری نهایی ترافیک و رسانه(شهرداری) از سال 1392 تا 1395

             عضو کمیته داوری نهایی تامین اجتماعی و رسانه 1395

             داور نهایی بخش رسانه جشنواره زیباسازی شهرداری تهران – 1395

             عضو کمیته داوری نهایی جشنواره استاندارد و رسانه 1397

             عضو کمیته داوری نهایی جشنواره نیرو و رسانه 1397

             عضو کمیته داوری نهایی جشنواره سلامت و رسانه 1397

             عضو کمیته داوری نهایی جشنواره بورو رسانه 1397

             عضو کمیته داوری نهایی جشنواره سلامت و رسانه 1398

             عضو کمیته داوری نهایی نقدتخصصی رسانه ای صنعت بانکداری 1394

             عضو کمیته داوران نهایی کمیته‌های خبر و گزارش جشنوارهای تولیدات صدا و سیمای استان های سازمان صداوسیما (دوره های 10 تا 15)

             مدیر کمیته خبر و گزارش‌های خبری چهارمین جشنواره خبر و برنامه‌های سیاسی صدا و سیما

             عضو کمیته داوران نهایی سومین جشنواره خبر و برنامه های سیاسی صدا و سیما

             عضو کمیته داوران نهایی کمیسیون خبر و تفسیر معاونت برونمرزی صدا و سیما

             عضو کارگروه تجربه های مدیریتی صدا وسیما

             عضو شورای آموزش شبکه آموزش  از 1394 تا 1395

             مدیر مسئول فصلنامه تخصصی افق از سال 1388 تا 1389

             مدیر مسئول ماهنامه نکته از سال 1388 تا 1389

پ ) کتاب

             اصول خبر نویسی - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 1382 – چاپ پانزدهم 1396

             چینش اخبار - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 1386

             جنگ روانی - انتشارا ت سروش چاپ اول سال 1387

             مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانه‌های حرفه‌ای- انتشارات دفتر مطالعات رسانه‌ها  1389

             مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانه‌های حرفه‌ای- ویرایش دوم انتشارات همشهری  1394

             راهنمایی پوشش خبری در رسانه ها   انتشارات خبرگزاری فارس 1393- ویرایش دوم در اسفند 1396

             آینده خبر ؛ مفاهیم و سناریوها – انتشارات آثار فکر- 1399

             «دیپلماسی بازی‌های دیجیتال: مفهوم‌شناسی، جایگاه و ارزیابی»- بنیاد بازی های رایانه ای – زمستان 99

             شهروندان در برابر خبرنگاران –دفتر مطالعات رسانه ها – چاپ اول 1400

             نسیم بی طرفی در اخبار – انتشارات روز هشتم- درحال انتشار

ت ) مقالات انگلیسی

1-            A Protocol for Exploring Health Coverage in News; Implementing and Evaluating a Health Promotion Intervention-ISSN: 2345-2897; Health Education and Health Promotion. 2021;9(1):79-82

2-            Why medical journalism wins public health journalism: systems thinking recommendations for health-promoting media-Health Education Vol. 121 No. 2, 2021 pp. 161-173 © Emerald Publishing Limited 0965-4283 DOI 10.1108/HE-05-2020-0033

3-            Internet Public Policy Themes: A Literature Review   International Journal of Management, Accounting and Economics -Akbar Nasrollahi Kasmani   - Vol. 5, No. 6, June, 2018 ISSN 2383-2126 (Online)

4-            The Strategy and Orientation of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) towards Crisis Management European Journal of Social Sciences – Volume 14, Number 1 (2010)

5-              Users’  Value Perceptions of New Communication Technologies and Their Willingness to Pay: A Case Study of Mobile Bankin -Akbar Nasrollahi Kasmani/Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(17), 69926, August 2015

6-            Media and The Role Developing The Tourism  Indian Journal Of Natural Sciences /Vol.5Issue 29(2015) -AKBAR NASROLLAHI

7-            CODIFICATION OF THE CONCEPTUAL MODEL FOR TARGETEDDEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TO HOLY PLACES USING THE GROUNDEDTHEOR  / Akbar Nasrollahi / International Journal of CurrentLifeSciences-Vol.4, Issue9, pp.6842-6847,September, 2014

8-            The Conceptual Model of Content Marketing in the New Media Technology and Identifying Effective Factors in Iran / Akbar Nasrollahi- Assistant professor in Islamic Azad University-central Tehran Branch, / European Online Journal of Natural and Social Sciences 2015; www.european-science.com / Vol.4, No.1 Special Issue on New Dimensions in Economics, Accounting and Management /  ISSN 1805-360

9-            Analysis of Religious News Coverage in Iran National Media , Journal of current research in science 588-593                2016 ' Akbar Nasrollahi /  JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE  ISSN 2322-5009 CODEN (USA): JCRSDJ Available at www.jcrs010.com

ث) مقالات فارسی

1-            سیاست گذاری رسانه های نوین در ایران :(مطالعه موردی سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی)- فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری / شماره  39 / پاییز  1400

2-            راهبرد‌های شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری رسانه‌های نوین ارتباطی- فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی و فرهنگی -سال‌10 - شماره‌38 - بهار‌1400

3-            مطالعه تطبیقی میزان تعامل کاربران با نحوه پرداخت به سوژه های خبری در صفحه اینستاگرام خبرگزاری صدا و سیما و بی بی سی فارسی- مطالعات فرهنگ ارتباطات – پاییز 1400-شماره 55

4-            سندرم رسانه‌های پرمخاطب کم اعتبار بررسی اعتبار منبع در کانا ل های خبری پربازدید تلگرام- فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی/ سال بیست وهشتم/ شماره 1 )پیاپی 105 ( / بهار 1400

5-            نقش و جایگاه فناوریهای نوین ارتباطی در چابکساز ی فرایندهای تولید رادیو  تلویزیونی (مطالعه موردی: سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران)- فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری / دوره پانزدهم/ شماره 1 / پیاپی 37 / بهار  1400

6-            شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت حضور خبرگزاری صداوسیما در شبکه‌های اجتماعی- فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری/ دوره چهاردهم/ شماره 3  پیاپی 36 / زمستان 1399

7-            عوامل مؤثر بر اعتبار منبع در کانالهای خبری تلگرام از دیدگاه تولیدکنندگان محتوا و متخصصان علوم ارتباطات-فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات / سال شانزدهم/ شماره 61 / زمستان 1399

8-            بهینه‌سازی عملکرد روزنامه‌های چاپی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها- پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی-دوره 10 ،شماره 2 ،تابستان 1399

9-            پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح‌های سیاسی در اخبار 20 شبکة خبر و 30: 20 شبکة دو سیما )مطالعة موردی: فیشهای حقوقی و واگذاری امالک شهرداری تهران(-فصلنامه رسانه -سال سی ویکم / شمارة  2- تابستان 1399

10-          الگوی بومی کاهش شکاف دیجیتالی در ایران )مورد مطالعه: روستاهای استان قم(- دوره دوازدهم -تابستان و بهار 99، شماره  1

11-          سناریوهای محتمل خبر صداوسیما در فضای رسانه‌های نوین - فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، سال ششم، شماره 21 ، بهار 1399

12-          رابطه اعتیاد به فضای مجازی با قلدری سایبری و بی موبایل هراسی  در دانشجویان- فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی  سال دهم – بهار 99( صفحات 105 تا 124)

13-          تبیین چالشهای سازمان صدا و سیما در فضای مجازی )تدوین راهبردهای مناسب برای معاونت فضای مجازی این سازمان( -  فصلنامه علمی مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ سال سوم / شماره 1( پیاپی 7 / )بهار 1399

14-          بی‌طرفی‌رسانه‌ای و تأثیر آن بر رعایت حقًوق بشر در رسانهها -مجله اخلاق‌زیستی، ویژه‌نامه‌ حقوق بشر و حقوق شهروندی، 1398

15-          جایگاه نهاد‌های‌ارتباطی د‌راسناد‌بالاد‌ستی نظام جمهوری اسلامی ایران- فصلنامه رسانه -سال سی ام/ شمارة 1 - بهار1398

16-          دو راهی کنش تفاهمی و عقلانیت راهبردی در حکمرانی منابع آب (مطالعه کیفی فرایندهای ارتباطی  ذی‌نفعان آب دشت رفسنجان) - دو فصلنامه دانش‌های بومی ایران –سال ششم –شماره 12- پاییز و زمستان1398

17-          چالش‌های گسترش کسب و کار خانگی در فضای مجازی- فصلنامه مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی، دوره ششم-شماره 12 –پاییز و زمستان 98 ،

18-          نظارت و ارزیابی مطلوب خبر صدا و سیما از منظر  کارشناسان – فصلنامه رسانه و فرهنگ – سال نهم – شماره دوم – پاییز و زمستان 1398-

19-          درخواست حکمرانی‌مشارکتی و پایداری منابع آب بررسی‌کیفی ادراک ارتباطی‌ذینفعان آب‌های‌زیرزمینی دشت رفسنجان- مجلة مطالعات اجتماعی ایران، دورة دوازدهم، شمارة 4 ،زمستان 1397

20-          فراترکیب‌بازی‌های‌دیجیتال‌سیاسی‌وجنگی-فصلنامه‌تحقیقات‌فرهنگی‌ایران–شماره173-بهار 1397

21-          بازنمایی اخبار زلزله ماهدشت کرج درمطبوعات پرشمارگان کشور– مدیریت مخاطرات محیطی– علمی و پژوهشی دانشگاه تهران- دوره 5، شماره 2، تابستان 97

22-          تحلیل روند ها و پیشران ها ی موثر بر خبر صدا و سیما در 5 سال آینده(صص103 تا 127) - فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی ،(ش 2پیاپی 94) تابستان 97،

23-            بحران در مدیریت رسانه‌ای مخاطرات ریزگردها با تاکید برریزگردهای خوزستان – دانش‌مخاطرات– علمی پژوهشی دانشگاه تهران- دوره 5، شماره 3، ÷پاییز 97( صص  279/294 )

24-          الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر- فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال چهاردهم، پاییز 97

25-          ارزیابی میزان و چگونگی آگاهی مدیران رسانه‌ها از زلزله و مدیریت آن- دانش مخاطرات– علمی و پژوهشی دانشگاه تهران- دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صص  175-191

26-          شناسایی‌وطبقه‌بندی‌سیاستگذاری عمومی فضای مجازی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی ،(پیاپی 92) زمستان 96، علمی پژوهشی-(صص53-27)

27-          الگًوی مدیریت دانش در سازمان َهای رسانه ای- دانش راهبردی‌ایران، ش22 بهار 95 علمی پژوهشی، دانشگاه امام حسین ع -: صص 122-97،

28-          مدیریت پوشش اخبار مخاطرات هواشناسی در تلویزیون جمهوری اسلامی‌ایران‌- دانش مخاطرات – ایران تابستان 95، علمی پژوهشی دانشگاه تهران-( صص 189-171)

29-          بررسی تطبیقی دیدگاه های کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب- فصلنامه پژوهش‌های‌ارتباطی- شماره   2(پیاپی82)-تابستان 1394

30-          بررسی نقش شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی جوانان (29 – 18 سال)- فصلنامه پژوهش های ارتباطی- -ش 4 پیاپی84-زمستان 1394

31-          پوشش‌خبری اقوام در سیمای استان آذربایجان¬غربی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی- شماره21  (پیاپی 77) بهار 1393

32-          پوشش خبرهای استانی (محلی ) در اخبار شبکه های یک و جام جم 1 بر اساس مدل پیتر بالانتین – فصلنامه رادیو و تلویزیون – سال دهم – شماره 25 – زمستان 93

33-          معیارهای انتخاب اخبار، فصلنامه رسانه، سال پنجم ، شماره 2- سال 1373

34-          چگونگی مدیریت بحران به وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن - فصلنامه رسانه، سال بیست و سوم – شماره 1 - 1391

35-          پوشش اخبار «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در صداوسیما، فصلنامه پژوهش های ارتباطی-شماره 2(پیاپی 70) تابستان  1391

36-          بررسی نحوه پوشش اخبار جعلی در سینما و موسیقی در هشت رسانه ایران - فصلنامه رسانه

37-          توسعه چارچوب مفهومی واقعیت مجازی از طریق استخراج استعاره عمیق تجربه کاربران – فصلنامه مطالعات رسانه های نوین

38-          کاربرد اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری در اخبار صدا و سییما ، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،، علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، محدثه زین العابدینی

39-          بازنمایی شرق فرودست و غرب فرادست در بازیهای دیجیتال؛نمونه پژوهی ندای وظیفه - فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، فرزانه شریفی

40-          ریخت شناسی روندهای موثر بر آینده خبر صدا و سیما – فصلنامه مطالعاات رسانه های نوین - علمی پژوهشی(وزارتین) ،  اکبرنصراللهی کاسمانی ، هادی البرزی

41-          بررسی میزان و چگونگی پوشش اخبار آموزشی در تلویزیون ایران ،فصلنامه فرهنگ و ارتباطات ایران، ش12زمستان 92، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد-( صص100تا 122)

42-          ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رسانه‌ای، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد -سال نهم،شماره پیاپی 26،پاییز 93

43-          ﻧﻘﺶرﺳﺎﻧﻪﻫﺎیﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻠﯽ،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات رسانه‌ای- علمی پژوهشی دانشگاه آزاد ، سال نهم،شماره پیاپی 27، زمستان 93

44-          طراحی راهبردهای مطلوب برای مدیریت خرده فرهنگ ها در شبکه استانی سیمای قزوین- فصلنامه رادیو و تلویزیون- علمی و ترویجی دانشگاه صدا و سیما - سال نهم ،شماره 21،زمستان 1392

45-          مفهوم‌سازی بومی کارکردهای رادیو در مرحله پیش از بحران ناشی از سیلاب در رادیو ایران ، پژوهش‌های اجتماعی فرهنگ و رسانه ، شماره 3 ، بهار 92

46-          تسهیم شاخصه های کارکردی رسانه در بحران اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مطاله موردی : رسانه ملی - پژوهش های ارتباطی فرهنگ و رسانه ،سال چهارم ،تابستان 92

47-          مقایسه‌ای بیطرفی در انتشار اخبار ایران در شبکه های بی بی سی فارسی، من وتو، تلویزیون سراسری و شبکه خبر- فصلنامه فرهنگ ارتباطات -سال دوم، شماره  پنجم، بهار 1391

48-          نظارت؛ رکن پنجم مدیریت - معیارها و مدل انطباق یا انحراف برنامه های خبری و سیاسی سازمان صدا و سیما - فصلنامه فرهنگ ارتباطات (سال اول، شماره چهارم، زمستان 1390

49-          نظارت و ارزیابی و شاخص‌های آن در اخبار و برنامه های سیاسی –فصلنامه تحلیل پیام،سال اول،شماره اول،زمستان1390

50-          نظارت و ارزیابی و شاخص‌های آن در مطبوعات،فصلنامه جامعه،فرهنگ و رسانه- سال اول-شماره 3 -تابستان 91-صص83-106

51-          مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی، فصلنامه تخصصی رسانه، سال هجدهم ، شماره 3،شماره پیاپی 71، پائیز 1386

52-          شخصیت فرامدرن در بازی¬های دیجیتال با تاکید بر مولفه¬های هویت و جنسیت – اکبر نصراللهی – فصلنامه علمی و تخصصی علوم خبری- دانشگاه علامه طباطبایی- سال پنجم شماره 20-زمستان 1395

53-          مدیریت تعارض،افق رسانه(علمی و ترویجی)،تیر1386-شماره60

54-          مدیریت تعارض،افق رسانه(علمی و ترویجی)،،مرداد1386-شماره 61

55-          جهان سوم و امپریالیسم خبری و ارتباطی فصلنامه تخصصی رسانه- سال چهارم ، شماره 3،پائیز 1372

56-          تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی مشهد-کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی۱۳۹۳

57-          تجربه مدیریتی، برگزاری نشت های تخصصی خبر با هدف هم آموزی و تبادل در زمینه تولید و پخش اخبار-ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت۱۳۸۷

58-          تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه زیارتر اماکن متبرکه با استفاده از نظریه مفهوم سازی زمینه ای-کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی۱۳۹۳

59-          چالش های نشر الکترونیک در حوزه یادگیری اجتماعی در ایران-کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار-۱۳۹۴

60-          سنجش مقایسه ای اوزان کارکردهای تلویزیون ایران در رونق گردشگری (مطالعه موردی: گردشگری مذهبی)  اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار-۱۳۹۳

61-          شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی-کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار-۱۳۹۳

62-          طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری-اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک-۱۳۹۲

63-          مطالعه مصرف رسانه ای مردم کشور آذربایجان به منظور تدوین مدل برنامه ریزی رسانه ای برای رونق گردشگری مذهبی در ایران-دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار-۱۳۹۳

ج) همایش ها(درحال تکمیل ):    

1-            همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل – پنل رسانه و فضای مجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – 15 اسفند 1399

2-            طراحی "طراحی مدل فرایندی سیاست گذاری فضای مجازی در ایران" - چهارمین همایش ملی فضای مجازی پاک (اسفند سال 1396)- دانشگاه بین المللی امام رضا ع

3-            همایش رسانه ها و فنآوری اطلاعاتی درخدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی دانشگاه علامه طباطبایی- چهاردهم اسفند 1396

4-            نشست درس‌هایی از زلزله 7.3 ریشتری ازگله و سرپل ذهاب -سه شنبه 14 آذر 96-  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

5-            آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در پوشش خبری حادثه پلاسکو- چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران – دانشگاه تهران 1396

6-            بررسی نحوه بازنمایی مخاطرات رانندگی (تصادفات ) در روزنامه های همشهری و ایران- اولین همایش رسانه و مخاطات- دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران . 27 اردیبهشت 95

7-            شانزدهمین کنفرانس بین المللی  مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران -تهران -بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطالب آموزشی ترافیکی در روزنامه های همشهری و ایران: اکبر نصراللهی و هاجر سلطانی پور/18و 19 آبان 93

8-            همایش‌ملی سواد رسانه‌ای‌ایران؛ سواد رسانه ای و توانمندی زنان با نگاهی به پوشش اخبار زنان در سیمای جمهوری اسلامی ایران : اکبر نصراللهی و  فروغ یزدخواستی- تهران – 10 و 11 اسفند 95

9-            تدوین مدل مفهومی هدفگذاری توسعه زیارت اماکن متبرکه با استفاده از نظریه مفهوم سازی ،کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی – فروردین1393 -ISC

10-          اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار ؛ شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری مذهبی در شبکه های اجتماعی مجازی،تهران  26 آذر 93: اکبر نصراللهی و تورج مهدی زاده

11-          طراحی مدل مفهومی نقش مهندسی ژئو تکنیک در توسعه پایدار با استفاده از گراندد تئوری ، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران،30مهر و 1 آبان 1392- دانشگاه محقق اردبیلی

12-          همایش ملی مدیریت کسب و کارایران -تهران مطالعه مصرف رسانه ای مردم کشور آذربایجان به منظور تدوین مدل برنامه ریزی رسانه ای برای رونق گردشگری مذهبی در ایران تورج مهدی زاده ملا باشی-اکبر نصراللهی-ابراهیم فیاض -ناصر پور صادق

13-          تبیین نقش رسانه های چاپی در گردشگری مذهبی مطالعه موردی مشهد، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی – فروردین 1392--ISC

14-          نظارت و ارزیابی و شاخص‌های آن در مطبوعات- ارائه شده به جشنواره  مطبوعات  1391

15-          مدل موفق تصمیم گیری مشارکتی، کنفرانس بین المللی مدیریت،30آذر لغایت 2دی 1387، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

16-          برگزاری نشست های تخصصی خبر با هدف هم آموزی و تبادل در زمینه تولید و پخش اخبار ، کنفرانس بین المللی مدیریت،30آذر لغایت 2دی 1387،مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

17-          تهاجم خبری  غرب و صدا و سیما ، سمیناربررسی روش های اجرایی رهنمودهای مقام معظم رهبری به صدا وسیما-اسفند 1373

                               

چ) پروژه ها (درحال تکمیل ) : 

1-            اجرای طرح حکمرانی در جامعه‌ی پسا کرونا بر اساس بخشنامه رییس محترم دانشگاه در قالب کارگروه  تخصصی ارتباطات و رسانه (با چهار کمیته رادیوو تلویزیون،‌فضای مجازی ،‌مطبوعات و خبرگزاری ها ا)- فرودین تا تیر 1399

2-            طراحی،برگزاری و سخنرانی کرسی های آزاداندیشی رسانه ای با عناوین  بیانیه گام دوم و مسئولیت رسانه‌ها ،‌سیل سال 98 و رسانه ها ،‌نامگذاری سال ها و نقد عملکردرسانه ها ،‌نئولیبرالیسم و سینما و....(شش کرسی )- سال های 1397-1398

3-            طراحی مدل مدیریت رسانه های بحران در شرکت ملی گاز 1394

4-            بررسی نقش رسانه ملی در پیشگیری از بروز و مقابله با ترویج شایعه در جامعه- مرکز تحقیقات صداوسیما-  حسین رئیسی وانانی- مشاور: اکبر نصراللهی

5-            بررسی نحوه استفاده از نرم خبر در بخش های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تلویزیون بی بی سی فارسی و یورونیوز فارسی آوات رضانیا 12/12/91   مشاور: اکبر نصراللهی

ح) پایاننامه و رساله‌ها مهم (درحال تکمیل ):   

خ)  سخنرانی ها  (درحال تکمیل ): 

1-            سخنرانی در جمع فعالان مجازی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با عنوان آرایش رسانه ای در دهه پنج انقلاب اسلامی – مهر 1400

2-            سخنرانی در همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل – پنل رسانه و فضای مجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – 15 اسفند 1399

3-            سخنانی در همایش مجازی روز روابط عمومی و ارتباطات – 1400

4-            سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش سال 199- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

5-            سخنرانی در جمع بسیجیان اصفهان

6-            سخنرانی در وبینار فرهنگ-ارتباطات و پساکرونا-دانشگاه سوره – سوم تیر 99

7-            سخنرانی در وبینار پوشش خبری بحران و مسئولیت اخلاقی با تاکید بر کرونا – دانشگاه صدا و سیمای قم – 22 اردیبشهت 99

8-            سخنرانی در وبینار نقش دانشگاهیان در آگاهی های اجتماعی در مواجهه با بحران ها – نشست اول زلزله – مرکز سیاست های علمی کشور – 27 اردبیشهت 99

9-            سخنرانی در"اولین کرسی آزاداندیشی رسانه‌ای : بیانیه گام دوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- تهران 25 اسفند 97-

10-          سخنرانی در "دومین کرسی آزاداندیشی رسانه ای : مدیریت بحران سیل با تاکید بر نقش رسانه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- تهران 28 فرورین 98

11-          سخنرانی در "سومین کرسی آزاداندیشی رسانه ای : رسانه ها و نامگذاری سال - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- تهران 28 فرورین 98

12-          سخنران در "کارگاه آموزشی– مشهد – هلال احمر – 9 اردیبهشت 98- عنوان سخنرانی: آسیب شناسی مدیریت بحران سیل

13-          سخنران در "کارگاه آموزشی– تهران  – وزارت بهداشت -مدیریت رسانه ای بحران  – 23 آذر 98-

14-          سخنران در "کارگاه آموزشی– تهران  – راه آهن  – دی  98- عنوان سخنرانی: مدیریت بحران

15-          سخنرانی در کارگاه آموشی سلامت و بحران – مشهد بیمارستان فارابی – دی 98

16-          سخنران در "پنجمین همایش جامع مدیریت بحران و HSE  - تالار علامه امینی دانشگاه تهران 25 اردیبهشت 97- عنوان سخنرانی: وظایف سخنگویان در بحران

17-          پوشش خبری و پوشش خبری در بحران - چالش های اطلاع رسانی مخاطرات و بحران ها در روابط عمومی ها و راهکارهای کاهش آن 15 شهریور  97 –  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

18-          چالش های اطلاع رسانی مخاطرات و بحران ها در روابط عمومی ها و راهکارهای کاهش آن 25 اردیبهشت 97 -وزارت را ه و ترابری – راه آهن

19-          سخنران در بخش "سخنرانان راهبردی  سومین همایش جامع مدیریت بحران و HSE  - تالار علامه امینی دانشگاه تهران 25 اردیبهشت 95- عنوان سخنرانی: مدیریت شایعات در مدیریت بحران ها

20-          سخنران اختتامیه اولین همایش رسانه و مخاطرات  -دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران - 27اردیبهشت 95 - عنوان سخنرانی: آسیب شناسی پوشش اخبار مخاطرات و راهکارهای مواجهه

21-          سخنرانی در نمایشگاه بین المللی تبریز-پوشش رسانه ای زلزله ورزقان- مرداد 1391

22-          سخنرانی درموسسه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان- مدیریت بحران های طبیعی 1394

23-          سخنرانی در خصوص مدیریت سو ژه یابی و  مصاحبه- خبرگزاری فارس-

24-          سخنرانی در مورد پوشش اخبار فاجعه منا در رسانه ها – اصفهان-فرهنگسرای رسانه-12مهر 1394

25-          سخنرانی در خصوص آسیب شناسی  پوشش اخبار بحران- دفتر مطالعات رسانه ها – تهران آبان 1394

26-          سخنرانی در خصوص رسانه و پیشگیری  از جرائم- دفتر مطالعات رسانه ها – تهران آذر 1394

27-          سخنرانی در خصوص مدیریت پوشش اخبار بحران پتروشیمی – شرکت پتروشیمی خلیج فارس – تهران – 19مرداد 1395

28-          سخنرانی در خصوص خبرنگاری و گزارشگری بحران -تهران-صداوسیما- 23 مرداد 1395

29-          سخنرانی در مورد پوشش خبری بحران27 مرداد 1395 -مشهد روزنامه خراسان

30-          سخنرانی در خصوص نقش رسانه در شکل دهی افکار عمومی -تهران حسینیه ارشاد -28 مرداد 1395