تاریخچه دانشکده

 

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی اولین دانشکده اختصاصی ارتباطات دردانشگاه آزاداسلامی است که درروز پنجم آبان  1393در واحددانشگاهی تهران مرکزی افتتاح شد.درحال حاضر این دانشگاه دارای سه گروه آموزشی (1-مدیریت رسانه-روابط عمومی 2- ارتباطات اجتماعی -روزنامه نگاری 3- گروه رسانه -فرهنگ)  است .گروهای  آموزشی  مقاطع کارشناسی تا دکترا را پوشش می دهد.

لازم به ذکر است این دانشکده اکنون دارای 950 دانشجو در مقاطع کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری با 28 عضو هیئت علمی شامل استادیار، دانشیار و مربی است.

ایمیل ارتباط با دانشکده :

news-lab@iauctb.ac.ir