تماس با ما

تماس با ما

آدرس دانشکده :

آدرس: خیابان انقلاب اسلامی خیابان 12 فروردین خیابان شهید وحید نظری پلاک 97

تلفن تماس دانشکده :

دفتر ریاست                     66461173

فاکس دانشکده                66478306

دفتر مدیر گروه                  66478157

اداره آموزش                     66460883

اداره امور پژوهشی            66478308

اداره امور دانشجویی          66478308

امور مالی                        66967066

سایت کامپیوتر                  66478312

کتابخانه                          66478312

اموراداری                         66478154

حفاظت فیزیکی                 66403283-66461077

ایمیل ارتباط با دانشکده :

news-lab@iauctb.ac.ir