اخبار و رویدادها

سخنرانی آقای دکت رسولی پژوهشگر برتر تحت عنوان : سطوح ارتباطات ، فضای مجازی ، ادراک و شناخت

سخنرانی جناب آقای دکتر سید وحید عقیلی تحت عنوان : سطوح ارتباطات ، فضای مجازی ، ادراک و شناخت در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۹/۲۹ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار ومورد استقبال استادان و دانشجویان دانشکده قرار گرفت و با پرسش و پاسخ دانشجویان خاتمه یافت

ادامه مطلب