آرشیو اخبار

امکان دسترسی آزمایشی به پایگاه proQuest

قابل توجه استادان و دانشجویان گرامی امکان دسترسی آزمایش به پایگاه proQuest شامل ۱۵۰۰ عنوان ژورنال الکترونیکی و بیش از ۳ میلیون عنوان پایان نامه دانشگاههای معتبر دنیا در قالب بانکهای اطلاعلاتی به آدرس موجود در بخشنامه فراهم گردید .

ادامه مطلب