آرشیو اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین خبرگزاری موج و دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و خبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین خبرگزاری موج و دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و خبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین خبرگزاری موج و دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و خبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در روز دوشنبه مورخ 93/12/11 در سالن اجتماعات خبر گزاری موج منعقد گردید.

ادامه مطلب