نحوه شرکت در کنفرانسهای بین المللی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۲۰:۲۸ کد : ۱۲۲۹۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۸
قابل توجه اعضای هیئت علمی
نحوه شرکت در کنفرانسهای بین المللی

به استحضار آن دسته از اعضای هیئت علمی که متقاضی شرکت در کنفرانسهای بین المللی هستند میرساند ، شرکت دراینگونه کنفرانسها دارای معیارها و شرایطی بشرح زیر می باشد

جهت رویت شرایط میتوانند به وب سایت معاونت پژوهشی به آدرس Research.iauctb.ac.ir مراجعه نمایند .

 

کلید واژه ها: نحوه شرکت در کنفرانسهای بین المللیتهران مرکزیدانشکده علوم و ارتباطات و مطالعات رسانه


نظر شما :