برگزاری سخنرانی آقای دکتر تژا میرفخرایی

۲۴ آذر ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۲ کد : ۱۲۲۵۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۴۴
سخنرانی جناب آقای دکتر تژا میرفخرایی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه تحت عنوان " سنخ سنجی صفحه حوادث "
برگزاری سخنرانی آقای دکتر تژا میرفخرایی

سخنرانی جناب آقای دکتر تژا میرفخرایی تحت عنوان " سنخ سنجی صفحه حوادث در روز دوشنبه مورخ 23/9/94 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار و مورد استقبال اساتید و دانشجویان دانشکده قرار گرفت

چکیده سخنرانی

نمونه ای نسبتا گسترده از گزارشات خبری در رابطه با صفحه حوادث با دو موضوع زمان حادثه و زمان گزارش مورد بحث قرار گرفت تا بر مبنای دو محور یاد شده درجه واقع گرایی ، مستند گونگی یا داستان گونگی این گزارشات مورد طبقه بندی قرار گیرد .


نظر شما :