قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

۰۴ اسفند ۱۳۹۳ | ۲۰:۵۴ کد : ۱۲۱۸۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۴
زمان ارائه پروپوزال وتصویب آن

از آنجائیکه  حتماً باید 6 ماه از زمان تصویب پروپوزال گذشته باشد تا به دانشجو مجوز دفاع داده شود لذا زمان ارائه پروپوزال در نیمسالهای تحصیلی بشرح زیر اعلام میگردد

1- در صورتیکه دانشجو بخواهد در نیمسال دوم تحصیلی یعنی نهایت تا پایان شهریور از پایان نامه خود دفاع نماید بایستی حتماً پروپوزال او قبل از فروردین ماه هر سال مورد تصویب قرار گرفته باشد  در غیر اینصورت دفاع ایندسته از دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی یعنی نهایت تا پایان بهمن ماه هر سال انجام میگیرد .

2- در صورتیکه دانشجو بخواهد در نیمسال اول  تحصیلی یعنی تا پایان بهمن ماه هر سال دفاع نماید بایستی پرپوزال ایشان در نیمسال دوم و قبل از مردادماه هر سال مورد تصویب قرار گرفته باشد

3- در ضمن دانشجو باید قبل از این موارد از سنوات تحصیلی و موارد آموزشی خود از طریق حوزه آموزش دانشکده اطلاع حاصل نماید .


نظر شما :