اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

با رای هیات امنای دانشکاه آزاد اسلامی انجام شد

انتصاب دکتر نوریان به سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین نشست کتاب خوان تخصصی مطالعات رسانه و ارتباطات

برگزاری چهارمین نشست کتاب خوان تخصصی مطالعات رسانه و ارتباطات در محل دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

اعطای پژوهانه به اعضای محترهیئت علمی

اعطای پژوهانه به اعضای محترهیئت علمی