اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

با رای هیات امنای دانشکاه آزاد اسلامی انجام شد

انتصاب دکتر نوریان به سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی

به مناسبت روز کارگر برگزار شد

قدر دانی از کارگران خدمات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

اعطای پژوهانه به اعضای محترهیئت علمی

اعطای پژوهانه به اعضای محترهیئت علمی