اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

چهارمین نشست کتاب خوان تخصصی مطالعات رسانه و ارتباطات

برگزاری چهارمین نشست کتاب خوان تخصصی مطالعات رسانه و ارتباطات در محل دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

برگزاری چهارمین نشست کتاب خوان تخصصی مطالعات رسانه و ارتباطات

در سالن اجتماعات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه برگزار گردید

حضور خبرنگار ارشد سوِئد

حضور خبرنگار ارشد خبرگزاری سوئد در دانشکده ارتباطات و رسانه، دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵