940

دانشجویان

24

فارغ التحصیلان

13

اعضای هیات علمی

10

رشته های تحصیلی

اخبار و رویدادها

تکمیل فرم هجدهمین جشنواره پژوهشگران برتر

تکمیل فرم هجدهمین جشنواره پژوهشگران برتر

قابل توجه اساتید عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه جهت انتخاب پژوهشگر برتر سال ۹۶
مراحل و مدارک لازم برای پذیرفته شدگان ورودیهای جدید (سال۹۶ )

مراحل و مدارک لازم برای پذیرفته شدگان ورودیهای جدید (سال۹۶ )

از کلیه پذیرفته شدگان محترم وردیهای جدید تقاضا می شود جهت ثبت نام اولیه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مراجعه وپس از تکمیل مدارک وثبت نام الکترونیکی با دردست داشتن کلیه مدارک خواسته شده به دانشکده مراجعه نمایند..